Nyheder

 • Udbetaling af 2016-midler i december

  1. november 2017

  I december 2017 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Rettighederne til de forskellige udbetalingsområder skal indtil videre bekræftes på samme måde som tidligere via mail eller login på cab.dk, filmkopi.dk og filmret.dk. Det samlede beløb til fordeling i december forventes at være cirka 150 mio. kr.

 • Ny bestyrelse i Producent Rettigheder Danmark (PRD)

  29. september 2017

  Torsdag den 28. september 2017 afholdt foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD) ekstraordinær generalforsamling. Det primære punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efterfølgende, hvor formand og næstformand blev valgt.

 • Udbetaling i september 2017

  4. september 2017

  I september 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Alle udbetalinger sker på samme grundlag som før fusionen, og forretningsområderne er de samme. Efterudlodningen i september følger primært op på juni måneds deludlodning for royaltyåret 2016. Som sædvanlig foretages der en generel efterudlodning for tidligere royaltyår.

 • Invitation | Ekstraordinær generalforsamling i Producent Rettigheder Danmark den 28. september 2017

  31. august 2017

  Tilmeldingsfrist 21. september kl. 15 - Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. september 2017 kl. 15-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret. Bemærk, at kun PRD medlemmer og inviterede rettighedshavere har mulighed for at deltage på generalforsamlingen.

 • Gennemsigtighedsrapport 2016

  28. august 2017

  Producent Rettigheder Danmark har netop offentliggjort sin gennemsigtighedsrapport, der redegør for aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2016 i foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. PRD er afsender af rapporten, idet de tre foreninger i 2017 er fusioneret og har ændret navn til Producent Rettigheder Danmark (PRD).