Rapporter


PRD gennemsigtighedsrapport 2023

PRD's gennemsigtighedsrapport 2023 er godkendt af PRD's generalforsamling den 25. april 2024


PRD årsrapport 2023


PRD gennemsigtighedsrapport 2022

PRD's gennemsigtighedsrapport 2022 er godkendt af PRD's generalforsamling den 27. april 2023


PRD Årsrapport 2022

PRD's Årsrapport er godkendt af PRD's bestyrelse den 27. marts 2023


PRD gennemsigtighedsrapport 2021

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 28. april 2022.


PRD Årsrapport 2021

 PRD's årsrapport er godkendt af PRD's bestyrelse 24. marts 2022.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2020

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 29. april 2021.


Årsrapport PRD 2020

PRD's årsrapport er godkendt af PRD's bestyrelse 25. marts 2021.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2019

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 30. april 2020.


Årsrapport PRD 2019

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 26. marts 2020.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2018

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 30. april 2019.


Årsrapport PRD 2018

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 27. marts 2019.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2017

PRD's gennemsigtighedsrapport er godkendt af PRD's generalforsamling den 30. april 2018.


Årsrapport PRD 2017

PRD's årsrapport er godkendt og underskrevet af PRD's bestyrelse 20. marts 2018.


Gennemsigtighedsrapport PRD 2016

CAB, Filmret og Filmkopi fusionerede i 2017 og ændrede samtidig navn til Producent Rettigheder Danmark (PRD). Gennemsigtighedsrapporten relaterer sig til de tre tidligere foreningers virke i 2016.


Årsrapport Filmret 2016

Filmrets årsrapport er godkendt og underskrevet af Filmrets bestyrelse 28. marts 2017.


Årsrapport CAB 2016

CABs årsrapport er godkendt og underskrevet af CABs bestyrelse 28. marts 2017.


Årsrapport Filmkopi 2016

Filmkopis årsrapport er godkendt og underskrevet af Filmkopis bestyrelse 28. marts 2017.