Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en sammenslutning af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret, der fusionerede i juni 2017.

PRD forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt viderefordeler til foreningens udenlandske samarbejdspartnere.

PRD har ingen formue og er en non-profit forening. PRD administreres af Filmret ApS, og al registrering og databehandling foretages af Registration Denmark (REDK).

PRD udbetaler fire gange om året i henholdsvis marts, juni, september og december.


Læs mere om:


Nyheder

Nyhedsliste

Login


PRD login

PRD login giver medlemmer og indehavere af producentrettigheder overblik over deres værker, rettigheder, fordelings- og udbetalingsdetaljer. 

PRD medlemmer og rettighedshavere får direkte besked via mail, når deres rettigheder skal bekræftes i forbindelse med fordeling og udbetaling af rettighedsindtægterne for en aktuel periode.

Nogle PRD forretningsområder er endnu ikke tilgængelige online, men vi udvikler løbende vores systemer. På sigt vil information om alle udbetalinger og forretningsområder være tilgængelig online.