Om PRD

Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en medlemsforening, der forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører.

Rettighederne licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt viderefordeler til foreningens udenlandske samarbejdspartnere.

PRD har ingen formue og er en non-profit forening. PRD administreres af Filmret ApS, og al registrering og databehandling foretages af Registration Denmark (REDK).

PRD udbetaler fire gange om året i henholdsvis marts, juni, september og december.Nyheder