Formål

Producent Rettigheder Danmark (PRD) har til formål at forvalte tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne knytter sig primært til udnyttelser, der omfattes af aftalelicensbestemmelserne i ophavsretsloven (§§ 13, 17, 30a, 35 og 50, 2) samt ophavsretslovens bestemmelser om vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug (§39-46a).

PRD indgår ikke selv aftaler om udnyttelse af tv- og filmrettigheder. PRD har givet Copydan mandat til at licensere de rettigheder, som foreningen forvalter.

PRD repræsenterer danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder.

PRD viderefordeler rettighedsindtægter til danske og udenlandske indehavere af producentrettigheder samt foreningens udenlandske samarbejdspartnere. Størstedelen af rettighedsindtægterne knytter sig til tv-distributørernes retransmission og digitale udnyttelser af indhold på tv. 

PRD forvalter herudover rettigheder på en række mindre områder som fx DR Arkiv, Film i undervisningen og Tv i undervisningen m.fl.

PRD fordeler også indtægter, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering af audiovisuelt indhold på blanke medier.


Nyheder