Rettighedskonflikter

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Nedenfor kan du læse om behandling af rettighedskonflikter hos Producent Rettigheder Danmark (PRD).


Konflikthåndtering

Rettighedskonflikter opstår når to eller flere rettighedshavere gør krav på rettighedsindtægter, og det samlede krav overstiger 100% for den enkelte tv- eller filmproduktion. Ved rettighedskonflikter fastfryses udbetalingen for den relevante produktion, indtil konflikten er løst.

Registration Denmark (REDK) håndterer al registrering og databehandling for PRD.

Når PRD - i praksis REDK - konstaterer, at der er opstået en rettighedskonflikt, tager vi kontakt til de relevante parter med henblik på at få afklaret, om vi har de rigtige oplysninger registreret. Hvis ikke en sådan henvendelse giver en afklaring på rettighedsspørgsmålet, skal man som part i en konflikt henvende sig til modparten i konflikten for at få afklaret rettighedernes fordeling. Herefter orienteres PRD om rettighedsfordelingen, så den korrekte udbetaling kan foretages. 

Hverken PRD eller REDK kan træffe afgørelse i konflikter mellem producenter eller mellem producenter og andre rettighedshavere. Vi bistår imidlertid gerne med håndtering af sådanne konflikter.

Vedrørende rettighedskonflikter kontaktes: 

Lars Ekberg
lek@redk.dk
+45 42709551

Læs mere om klageprocedure


Generelle spørgsmål og klager sendes til:

Producent Rettigheder Danmark c/o Filmret ApS 
info@producentrettigheder.dk