Udbetaling i september 2018

Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler i perioden 3.-14. september 2018 rettighedsindtæger for royaltyåret 2017 på følgende forretningsområder:

  • Film i undervisningen (FIU)
  • Tv i undervisningen (TVU)
  • DR Arkiv 
  • Udland (flere royaltyår)

Derudover foretager PRD udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år, herunder kompensation for rettighedsårene 2010-2012 på forretningsområdet Film i undervisningen (FIU) - tidligere Film i skoler.

Rettighederne til henholdsvis film og tv i undervisningen er for nylig bekræftet af rettighedshaverne. De øvrige forretningsområder følger tidligere udbetalinger, og rettighederne til disse områder skal derfor ikke bekræftes.    

Primo september modtager rettighedshavere personlige mails fra Registrering Danmark (REDK) på vegne af PRD med information om udbetalingsdetaljerne. 

PRD login
På bagkant af udbetalingsperioden kan rettighedshavere via login se udbetalingstal for nogle forretningsområder. Det er dog endnu ikke alle informationer, der er tilgængelige online, da PRD's login er en fusion af de tre tidligere foreningers login (CAB, Filmkopi, Filmret). Vi arbejder løbende på at udvikle vores systemer, så alle udbetalingsdetaljer på sigt bliver tilgængelige online.

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende login, bekræftelse af rettigheder og udbetalingsdetaljer rettes til Henriette E. Houlind hek@redk.dk / 42609627 og Maja Strandlod mas@redk.dk / 42704458.

Udbetaling i december
Næstkommende udbetaling er planlagt i perioden 3.-14. december og vil være udbetaling af rettighedsindtægter for royaltyår 2017 på forretningsområderne Blanke medier (BME) og Digitale tjenester (DIG).

Læs mere om PRD's udbetalinger

Nyheder

Nyhedsliste

Login