Nyheder

 • Kompensationsordning for privatkopiering moderniseret

  11. februar 2021

  Der er fra politisk side indgået en aftale om at modernisere den danske blankmedieordning. Blankmedieordningen sørger for, at rettighedshavere modtager kompensation for den lovlige privatkopiering, der finder sted i Danmark. Moderniseringen betyder, at ordningen fremover også vil inkludere lagringsmedier som smartphones, computere og tablets.

 • PRD generalforsamling 2021 Forslag og indstillinger modtages senest 15. marts

  12. februar 2021

  Torsdag den 29. april 2021 kl. 9-12 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen, er mandag den 15. marts 2021.

 • Udbetaling i december 2020

  1. december 2020

  I december 2020 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2019 til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder; Digitale services (DIG) ca. 131,4 mio. kr., Blanke Medier (BME) ca. 5 mio. kr. og TV til offentlig visning (TVO) ca. 4,9 mio. kr.

 • Vedtægtsændringer 2020

  20. november 2020

  Producent Rettigheder Danmark (PRD)'s medlemmer har enstemmigt godkendt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på to ekstraordinære generalforsamlinger, der blev afholdt henholdsvis den 19. oktober 2020 og den 17. november 2020.

 • PRD ekstraordinær generalforsamling 17. november 2020 kl. 15

  20. oktober 2020

  Producent Rettigheder Danmark (PRD) indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. november 2020 kl. 15, hvor der skal træffes endelig beslutning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.