Copydan aftaler

Producent Rettigheder Danmark (PRD) er medlem af de fire Copydan foreninger:

PRD licenserer tv- og filmrettigheder gennem Copydan på vegne af producenter og distributører. PRD modtager producenternes og distributørernes andel af rettighedsindtægter fra Copydan, og PRD har ansvaret for at sikre korrekt individuel fordeling samt anvendelse i øvrigt.

PRD repræsenteres i Copydan foreningernes bestyrelser af PRD's administration og flere PRD bestyrelsesmedlemmer.

PRD administrerer de tv- og filmrettigheder, som producenter, distributører og øvrige indehavere af producentrettigheder har lagt til forvaltning i foreningen; disse rettigheder er særligt rettigheder, der er omfattet af aftalelicensbestemmelserne i ophavsretsloven (OHL).

Væsentligste rettighedsområder:

  • Retransmission af tv- og filmindhold, rettigheder til tv til offentlig visning samt rettigheder til digitale tjenester som Start Forfra og Catch-Up (OHL § 35).
  • Privatkopiering af tv- og filmindhold (OHL §§ 39-46a).
  • Kopiering af tv-udsendelser på undervisningsinstitutioner (OHL § 13)
  • Genanvendelse af DR og TV2s egne arkivproduktioner (OHL § 30a)

PRD repræsenterer både danske og udenlandske rettighedshavere over for Copydan. Copydan repræsenterer ikke producenter alene, men repræsenterer også øvrige indehavere af rettigheder til tv- og filmindhold. Copydan kan dermed på vegne af alle rettighedsgrupper indgå kollektive aftaler med brugere af tv- og filmindhold.

Copydan indgår aftaler med tv-operatører som f.eks. TDC, Stofa og lokale antenneforeninger, hvor kunden gives mulighed for at tilbyde husstande forskellige pakker med tv- og filmindhold. De nuværende aftaler om retransmission giver typisk også mulighed for, at kunden kan tilbyde husstandene digitale funktionaliteter som f.eks. Start Forfra og Catch-Up.

Hovedparten af Copydan-indtægterne, der går igennem PRD, kommer fra retransmission. En mindre del af indtægterne kommer fra brug af tv- og filmindhold på undervisningsområdet samt fra kopiering af tv- og filmindhold på løse medier. Endelig kommer der også indtægter fra brug af  tv til søfarende og tv til forsvaret, ligesom Copydan licenserer brug af tv- og filmindhold til erhvervslivet som f.eks. restauranter, barer m.m.

Læs mere om lovgivning

Læs mere om PRD's forretningsområder & fordelingsregler


Copydan Verdens TV

Copydan Verdens TV administrerer og håndterer rettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv-kanaler.

Retransmission basis og kommerciel
Indtægterne fra Copydan Verdens TV til indehavere af producentrettigheder vedrører retransmission af basis kanalerne DR, TV2 hovedkanal og øvrige public service kanaler samt retransmission af de kommercielle kanaler TV3, Ka­nal 4 og 5 samt alle TV2-kanaler med undtagelse af TV2 hovedkanal.

Retransmission udgør hovedparten af de rettighedsmidler, som PRD forvalter.

Digitale tjenester
Digitale tjenester som fx Start forfra og Catch up gælder alle relevante kanaler, hvor det er muligt at starte et program eller en film forfra. Start forfra giver mulighed for at starte et program eller en film forfra, mens den bliver vist i tv. Catch Up er on-demand brug af tv- og radioudsendelser, der minder om Start forfra, men hvor det er muligt for kunden at se en produktion i en lidt længere periode.

Sidste døgn er on-demand brug af radio- og tv-udsendelser sidste døgn.

NPVR er tv-distributørens optagelse af tv-udsendelser på anmodning af en kunde til brug for afspilning for kunden.

Tv til offentlig visning
Tv til offentlig visning er en særskilt mindre Copydan aftale vedrørende brug af tv i restauranter, på cafeer m.v.

Tv til forsvaret mv.
Tv til henholdsvis forsvaret, søfarende og danskere i udlandet er særskilte mindre Copydan aftaler.


Copydan Kulturplus

Copydan Kulturplus sikrer kompensation til rettighedshaverne ved lovlig privatkopiering af musik, film og tv i Danmark.


Copydan AVU-medier

Copydan AVU-medier sikrer adgang til audiovisuelt materiale for de danske skoler, uddannelsesinstitutioner og andre formidlingssammenhænge. Rettighedsindtægterne kommer fra både enkelte aftaler og bredere aftaler. 

Film i undervisningen
Film i undervisningen er en Copydan aftale vedrørende brug af spillefilm på undervisningsinstitutioner. Aftalen adskiller sig fra hovedparten af øvrige Copydan-aftaler, da den er indgået på eneretsgrundlag mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de enkelte rettighedsorganisationer. En eneretsaftale dækker kun det repertoire, der er givet direkte mandat til at licensere på området.

Tv i undervisningen
TV i undervisningen er en Copydan aftale vedrørende optagelse, kopiering og streaming af tv-udsendelser på undervisningsinstitutioner.


Copydan Arkiv

Copydan Arkiv vedrører DR Arkiv aftalen angående DR's anvendelse af egne produktioner, brug af klip og lignende.


Nyheder


Copydan og PRD aftaleoversigt (pdf)