Nyheder

 • Ændring af PRD udbetalingskanaler - Kanal 4

  26. februar 2019

  Bestyrelsen i Producent Rettigheder Danmark (PRD) har tidligere truffet beslutning om, at en tv-kanal skal have en markedsdækning på 1,5 % eller mere to år i træk for at være en udbetalingskanal ved retransmission af flow-tv. Beslutningen har betydning for, hvilke tv-kanaler der er udbetalingskanaler på retransmissionsområdet.

 • PRD generalforsamling 2019 Forslag indsendes senest 15. marts

  4. februar 2019

  Tirsdag den 30. april 2019 kl. 14-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritiske revisorer er fredag den 15. marts 2019.

 • Ny senior legal advisor

  1. januar 2019

  I januar 2019 blev Filmrets team udvidet med senior legal advisor Camilla Lykke, da Filmret i et videre omfang skal varetage tv- og filmproducenternes interesser vedrørende rettigheder og økonomi. Dette sker på baggrund af en ny samarbejdsaftale indgået mellem Filmret og Producentforeningen i efteråret 2018.

 • Udbetaling i december 2018

  29. november 2018

  Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler i perioden 3.-14. december 2018 rettighedsindtæger for royaltyåret 2017 på følgende forretningsområder: Blanke medier, digitale tjenester, tv til offentlig visning og udland (flere royaltyår). Derudover foretager PRD udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år.

 • Udbetaling i september 2018

  27. august 2018

  Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler i perioden 3.-14. september 2018 rettighedsindtæger for royaltyåret 2017 på følgende forretningsområder: Film i undervisningen (FIU), Tv i undervisningen (TVU), DR Arkiv og Udland.