Nyheder

 • Filmret søger forhandlingserfaren jurist

  28. september 2018

  Filmret søger forhandlingserfaren jurist. Filmret har siden 2015 været ansvarlig for den kollektive forvaltning af film- og tv-producenternes rettigheder. Filmret har netop indgået en samarbejdsaftale med Producentforeningen og skal fremadrettet i et videre omfang varetage film- og tv-producenternes interesser vedrørende rettigheder og økonomi, og vi har derfor brug for at udvide teamet med en erfaren jurist.

 • Udbetaling i september 2018

  27. august 2018

  Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler i perioden 3.-14. september 2018 rettighedsindtæger for royaltyåret 2017 på følgende forretningsområder: Film i undervisningen (FIU), Tv i undervisningen (TVU), DR Arkiv og Udland.

 • PRD's kollektive midler 2018

  14. juni 2018

  PRD's bestyrelsesudvalg har nu behandlet alle ansøgninger til de kollektive midler med ansøgningsfrist 1. maj 2018. Der var omkring 1.3 mio. kr. til fordeling, og udvalget har imødekommet ansøgninger for i alt 612.500 kr. Udvalget har besluttet at gennemføre en ekstraordinær ansøgningsrunde, hvor der kan søges om støtte fra de resterende midler.

 • Ændring af PRD udbetalingskanaler i 2018 og 2019

  4. maj 2018

  I PRD er der truffet beslutninger, som har betydning for hvilke tv-kanaler der fremadrettet er udbetalingskanaler ved retransmission af flow-tv; ændringerne har betydning for PRD’s udbetaling til medlemmer og øvrige indehavere af producentrettigheder.

 • Rapporter og beslutninger godkendt 30. april 2018 af generalforsamlingen

  8. maj 2018

  Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte generalforsamling mandag den 30. april 2018. På generalforsamlingen deltog bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer.