Udbetaling i december 2023

I december 2023 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Digitale tjenester (DIG)
  • Privatkopiering (PRK)            
  • Tv til offentlig visning (TVO)

Der udbetales også rettighedsindtægter fra udlandet, og der foretages opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder. 

Der er i år ekstra midler til udlodning, bl.a. fordi flere fordelingsforhandlinger mellem Copydan-medlemsorganisationerne (inkl. PRD) og tv-stationerne/UBOD hhv. Koda er bragt til ende. Der er derfor frigivet hensatte midler vedrørende forretningsområderne DIG og REK for vederlagsårene 2020 og 2021.

Udbetalingsdetaljer
Alle rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig pr. mail information om udbetalingsdetaljerne. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD

Spørgsmål 
Spørgsmål vedrørende udbetalingen rettes til Henriette E. Houlind hek@producentrettigheder.dk, tel. 42458597 og Anne Lindegaard anl@producentrettigheder.dk, tel. 42704458. 

Næstkommende udbetaling
Næstkommende udbetaling vil være i marts. Første udbetaling for visninger og brug i royaltyåret 2023 vil ske i juni 2024.

Læs om udbetaling generelt

 

 

Nyheder