Medlemserklæring

Producent Rettigheder Danmark (PRD)

CVR 15393335

Hent PRD medlemserklæring (pdf)


Bestyrelsen i PRD har truffet beslutning om eksklusiv forvaltning i PRD. Eksklusiviteten omfatter alle de rettigheder, som PRD administrerer inden for medlemserklæringen, med undtagelse af følgende rettigheder:

  • Rettigheder omfattet af ophavsretslovens § 30 a
  • Rettigheder omfattet ophavsretslovens § 35, stk. 5, for så vidt angår spillefilm
  • Ophavsretslovens §§ 39-46 a
  • Rettigheder omfattet af ophavsretslovens § 50, stk. 2, bortset fra eksemplarfremstilling af beskyttede værker i form af optagelse fra tv-udsendelser og tilgængeliggørelse for almenheden til brug for undervisning, dvs. aftaler i tilknytning til § 13.

Eksklusiviteten omfatter specifikke tilfælde af brug nævnt i medlemserklæringen (vedr. ”kommercielt virkende tredjemand”), uanset om sådanne aftaler vil være omfattet af § 50, stk. 2.

Vedrørende medlemskab og medlemserklæringen kontaktes:

Jurachef Thomas Gisselmann Søemod 
tgs@producentrettigheder.dk 
+45 28148363