Udbetaling i september 2022

I september 2022 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter til producenter og indehavere af producentrettigheder for TV i undervisningen (TVU) i 2021. Det samlede beløb til udbetaling på dette område er cirka 8,4 mio. kr.

Der udbetales i september også rettighedsindtægter fra udlandet, og der vil blive foretaget opfølgende udbetalinger på tværs af alle områder for årene 2019 og 2020 samt for Film i undervisningen (FIU) og retransmission (REB/REK) 2021.

September er også normalvis den måned, hvor der udbetales for DR Arkiv (DRA), men denne udbetaling er forsinket på grund af igangværende forhandlinger om en ny fordelingsnøgle blandt alle rettighedshavergrupper.

Udbetalingsdetaljer
Alle rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig pr. mail information om udbetalingsdetaljerne. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD

Næstkommende udbetaling
I december 2022 foretages der udbetaling for områderne Digitale tjenester (DIG), Blanke medier (BME) og TV til offentlig visning (TVO) samt opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder. 

Læs om udbetaling generelt

Nyheder