Udbetaling i september 2020

I september 2020 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2019 til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Tv i undervisningen (TVU)
  • DR Arkiv (DRA)

Administrationsprocenten er 5 % for royaltyåret 2019.

PRD udbetaler i september også rettighedsindtægter fra udlandet samt foretager opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år.

Rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig information om udbetalingsdetaljerne pr. mail fra Registrering Danmark (REDK) på vegne af PRD. Udbetalingsgrundlaget er tilgængeligt via MitPRD.

Spørgsmål vedrørende udbetalingen kan rettes til Henriette E. Houlind hek@redk.dk / 42609627 og Maja Strandlod mas@redk.dk / 42704458.

Næstkommende udbetaling
Til december vil hovedudbetalingen for royaltyåret 2019 foretages på områderne Blanke medier, TV til offentlig visning og Digitale tjenester.

Læs om udbetaling generelt

Nyheder