Udbetaling i september 2019

I perioden 2.-13. september 2019 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2018 til de producenter og indehavere af producentrettigheder med relevant udbetaling til gode på følgende forretningsområder:

  • Film i undervisningen (FIU)
  • Tv i undervisningen (TVU)
  • DR Arkiv (DRA)

Derudover udbetaler PRD rettighedsindtægter fra udlandet samt foretager mindre opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder.

Fordeling af rettighedsindtægter for både film og tv i undervisningen sker på baggrund af oplysninger fra Centre for Undervisningsmidler (CFU). PRD modtager oplysninger om streaming af spillefilm i undervisningen på MitCFU i den aktuelle udbetalingsperiode samt oplysninger om de anvendte og udlånte tv-produktioner i perioden.

Rettighedsindtægter vedrørende arkivproduktioner på DR’s egne platforme fordeles på baggrund af rapporteringsdata fra DR.

Producenter og indehavere af producentrettigheder, der modtager udbetaling primo september, modtager samtidig information om udbetalingsdetaljerne pr. mail fra Registrering Danmark (REDK) på vegne af PRD. Udbetalingsgrundlaget vil være tilgængeligt via MitPRD.

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende udbetalingen rettes til Henriette E. Houlind hek@redk.dk / 42609627 og Maja Strandlod mas@redk.dk / 42704458.

Næstkommende udbetaling
Årets sidste udbetalingsperiode ligger 2.-13. december og vedrører rettighedsindtægter for forretningsområderne: Blanke medier, Digitale tjenester og Tv til offentlig visning samt opfølgende udbetaling på alle områder. 

Læs om udbetaling generelt

Login

Nyheder

Nyhedsliste