Udbetaling i september 2017

I september 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Alle udbetalinger sker på samme grundlag som før fusionen, og forretningsområderne er de samme.

Efterudlodningen i september følger primært op på juni måneds deludlodning for royaltyåret 2016. Som sædvanlig foretages der en generel efterudlodning for tidligere royaltyår. Kun rettighedshavere, der ikke nåede at bekræfte deres rettigheder i juni, men som nu har gjort det, vil modtage udbetaling.

Indtil der lanceres et nyt system i 2018 bekræftes producentrettigheder via login cab.dk, filmkopi.dk og filmret.dk på samme måde som før fusionen af de tre foreninger.

Udbetalingsområder

 • Efterudlodning første del Kabel (tidl. CAB) 2016
 • Efterudlodning første del Mellemgruppe (tidl. Filmret) 2016
 • Efterudlodning Kabel (tidl. CAB) 2014-2015
 • Efterudlodning Mellemgruppe (tidl. Filmret) 2014-2015
 • Efterudlodning Blankbånd (tidl. Filmkopi) 2014-2015
 • Efterudlodning AVU 2014-2015
  – Kopiering af tv-udsendelser til brug i undervisningssammenhæng
 • Efterudlodning FIU 2014-2015
  – Brug af spillefilm i undervisningen
 • Efterudlodning SFF 2014-2015
  – Indtægter fra digitale udnyttelser som Start Forfra og Catch-Up

Derudover vil der ske udbetaling for danske produktioner vist i Norge, Belgien, Portugal, Sverige, Finland, Tyskland samt en række mindre lande.

Årets sidste udbetaling er planlagt i december måned og vil primært dreje sig om anden deludlodning af Kabel og Mellemgruppe 2016 samt udbetaling for hele royaltyåret 2016 for udbetalingsområderne; Blankbånd, AVU, FIU og SFF.

Nyheder

Nyhedsliste