Udbetaling i maj og juni 2020

Allerede i maj 2020 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2019 til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Retransmission basis (REB) ca. 115 mio. kr.
  • Retransmission kommerciel (REK) ca. 39 mio. kr.
  • Film i undervisningen (FIU) ca. 14,8 mio. kr.

Udbetalingen er fremrykket en måned på grund af den udfordrende situation, som mange producenter står i som følge af COVID-19. På retransmissionsområdet udbetales der i alt ca. 95 mio. kr. til danske producenter. Administrationsprocenten er 5 % for royaltyåret 2019.

I juni foretager PRD udbetalinger fra udlandet for flere royaltyår samt opfølgende generelle udbetalinger for tidligere royaltyår. På retransmissionsområdet foretages der opfølgende udbetalinger fra royaltyårene 2017-2018 og på området for digitale tjenester fra 2017-2018.

Producenter og indehavere af producentrettigheder, der modtager udbetaling, modtager samtidig information om udbetalingsdetaljerne pr. mail fra Registrering Danmark (REDK) på vegne af PRD. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD.

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende udbetalingerne rettes til Henriette E. Houlind hek@redk.dk / 42609627 og Maja Strandlod mas@redk.dk / 42704458.

Næstkommende udbetaling
I september 2020 foretages der udbetaling for områderne Tv i undervisningen (TVU) og DR Arkiv (DRA) samt opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år.

Læs om udbetaling generelt

Nyheder