Udbetaling i juni 2021

I juni 2021 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for 2020 til producenter og indehavere af producentrettigheder på forretningsområderne Retransmission basis (REB) og Retransmission kommerciel (REK). Udbetalingen for Film i undervisningen (FIU) for 2020 er allerede udbetalt i maj måned.

Særligt om denne udbetaling
Udbetalingsbeløbene for 2020 er generelt lavere end de tilsvarende udbetalinger fra juni sidste år vedrørende 2019. Det skyldes en række forhold, herunder at der kan konstateres en øget tendens til, at forbrugerne fravælger tv-pakker (”cable cutting”) eller fravælger store tv-pakker til fordel for mindre tv-pakker (”cable shaving”). Særligt har det haft betydning, at Discoverys kanaler ikke længere er med i Yousees (Nuuday) tv-pakker, hvilket har ført til tab af mange Yousee tv-pakke-kunder. Yousee’s konkurrenter (Stofa, Waoo mv.) har desværre ikke kunnet tiltrække de frafaldende Yousee-kunder.

I 2020 er der dog sket en forøgelse i antallet af husstande med tv-pakker, hvor streamingtjenester indgår sammen med tv-kanaler efter forbrugerens eget valg (”Bland Selv” produkter). Det er naturligvis på sigt positivt. Men da der er tale om et nyt produkt og dermed en ny kategori af rettighedsindtægter, afventer udbetalingen, at der opnås enighed om fordelingen blandt de forskellige rettighedshavergrupper. Når fordelingsnøglen er på plads, vil der ske udbetaling, men det er på nuværende tidspunkt svært at estimere, hvornår det sker.

Opfølgende udbetalinger fra tidligere år
I juni foretages der som sædvanligt udbetalinger fra udlandet for flere år, og der foretages opfølgende udbetalinger for tidligere år på tværs af alle forretningsområder. På retransmissionsområdet og på området for digitale tjenester foretages der opfølgende udbetalinger fra årene 2018-2019. Administrationsgebyret for 2018 er 6%, og for 2019 er administrationsgebyret 5%.

Administrationsfradrag
Fra og med 1. januar 2021 tages administrationsomkostningerne som fradrag fra toppen inden rettighedsindtægterne fordeles og udbetales. Administrationsfradraget sker på baggrund af et bestyrelsesgodkendt omkostningsbudget, og den samlede administrationsprocent vil fremgå af foreningens gennemsigtighedsrapport 2021. Der vil dermed ikke længere foretages fakturering ved hver enkelt udbetaling.

Udbetalingsdetaljer
Alle rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig pr. mail information om udbetalingsdetaljerne. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD. 

Næstkommende udbetaling
I september 2021 foretages der udbetaling for områderne Tv i undervisningen (TVU) og DR Arkiv (DRA) samt opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder. 

Læs om udbetaling generelt

Nyheder