Udbetaling i juni 2018

I perioden 4.-15. juni 2018 foretager Producent Rettigheder Danmark (PRD) første udbetaling for rettighedsåret 2017. Udbetalingen vedrører følgende forretningsområder:

  • Retransmission basis (tidl. Kabel/CAB)
  • Retransmission kommerciel (tidl. Mellemgruppe)

Derudover udbetaler PRD rettighedsindtægter fra udlandet samt foretager mindre opfølgende udbetalinger på alle forretningsområder for tidligere år.

Medio maj sendes personlige mails til de medlemmer og indehavere af producentrettigheder, der i perioden 17. maj til og med 3. juni skal bekræfte deres rettigheder via login. Det er nødvendigt at bekræfte rettigheder via PRD's login for, at der kan ske udbetaling i juni måned. Det er der ikke noget nyt i, men som følge af systemudvikling, er det vigtigt at være særligt opmærksom på ændringer i login, når rettigheder skal bekræftes.

PRD login
PRD login på hjemmesiden her har samlet de tre fusionerede foreningers tidligere login (cab.dk, filmkopi.dk, filmret.dk), og man skal nu kun et sted hen for at få overblik over og bekræfte sine rettigheder. Brugernavn og adgangskode er det samme som tidligere, med mindre der er foretaget ændringer inden for de sidste par måneder. 

Spørgsmål vedrørende login, udbetalingsdetaljer og bekræftelse af rettigheder rettes til PRD's backoffice (REDK)Henriette E. Houlind hek@redk.dk / +45 42609627 og Maja Strandlod mas@redk.dk / +45 42704458.

Udbetaling i september
Næstkommende udbetaling er planlagt i perioden 3.-14. september, og vil være udbetaling af rettighedsindtægter for royaltyåret 2017 på en række mindre forretningsområder samt opfølgende udbetaling på alle områder. 

Læs mere om udbetaling

Ændring i udbetalingskanaler
Bestyrelsen har i december 2017 besluttet, at en tv-kanal fremover have en markedsdækning på 1,5 % eller mere to år i træk for at være en udbetalingskanal ved retransmission af flow-tv. Beslutningen indebærer, at der med virkning fra rettighedsåret 2018 udbetales på flere kanaler end hidtil, mens beslutningen samtidig indebærer, at enkelte nuværende udbetalingskanaler fra og med rettighedsåret 2019 udgår og ikke længere danner grundlag for udbetalinger på flow-tv.

Læs mere om beslutningen

Nyheder

Nyhedsliste

Login