Udbetaling i december 2022

I december 2022 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Digitale tjenester (DIG)
  • Blanke medier (BME)
  • Tv til offentlig visning (TVO)

Der udbetales også rettighedsindtægter fra udlandet, og der foretages opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder. 

Udbetalingen på området Digitale tjenester (DIG) for 2021 er forsinket, da vi afventer udbetaling fra Copydan, men vi forventer at kunne udbetale midlerne senest i uge 51. 

Herudover er udbetalingen på området DR Arkiv (DRA) for 2020 og 2021 fortsat forsinket pga. forhandlinger om en ny fordelingsnøgle blandt alle rettighedshavergrupper.

Udbetalingsdetaljer
Alle rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig pr. mail information om udbetalingsdetaljerne. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD

Næstkommende udbetaling
Næstkommende udbetaling vil være i marts. Første udbetaling for visninger og brug i royaltyåret 2022 vil ske i juni 2023.

Læs om udbetaling generelt

Nyheder