Udbetaling i december 2021

I december 2021 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Digitale tjenester (DIG)
  • Blanke medier (BME)
  • Tv til offentlig visning (TVO)

Der udbetales også rettighedsindtægter fra udlandet, og der foretages opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder. Specifikt udbetales der på 2018 på områderne for Retransmission basis og Digitale tjenester.

Udbetalingen på området DR Arkiv (DRA) for 2020 er fortsat forsinket på grund af forhandlinger om en ny fordelingsnøgle blandt alle rettighedshavergrupper.

Udbetalingsdetaljer
Alle rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig pr. mail information om udbetalingsdetaljerne. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD

Næstkommende udbetaling
Næstkommende udbetaling vil være i marts. Første udbetaling for visninger og brug i royaltyåret 2021 vil ske i juni 2022.

Læs om udbetaling generelt

Nyheder