Udbetaling i december 2020

I december 2020 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2019 til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Digitale tjenester (DIG) ca. 131,4 mio. kr. 
  • Blanke Medier (BME) ca. 5 mio. kr. 
  • TV til offentlig visning (TVO) ca. 4,9 mio. kr. 

Administrationsprocenten er 5 % for royaltyåret 2019.

I alt er der i 2020 udbetalt 137 mio. kr. på området for Digitale tjenester (DIG).

I december udbetales også rettighedsindtægter fra udlandet, og der foretages opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år. Herunder ca. 326.000 kr. for Tv i undervisningen (TVU) i royaltyåret 2017. 

Rettighedshavere, der modtager udbetaling, modtager samtidig information om udbetalingsdetaljerne pr. mail fra Registrering Danmark (REDK) på vegne af PRD. Udbetalingsgrundlaget er tilgængeligt via MitPRD.

Fra og med 1. januar 2021 lægges REDK og Filmret ApS sammen med Producent Rettigheder Danmark, og al kommunikation vil derfor fremover komme alene fra PRD.

Se nyhed om sammenlægningen

Næstkommende udbetaling
I marts 2021 vil der som sædvanlig foretages mindre opfølgende udbetalinger på tværs af de fleste områder og tidligere år. Første udbetaling for royaltyåret 2020 vil ske i maj måned for Film i undervisningen (FIU) og i juni måned for Retransmission (REB/REK). 

Læs om udbetaling generelt

Nyheder