Udbetaling i december 2019

I december 2019 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) rettighedsindtægter for royaltyåret 2018 til producenter og indehavere af producentrettigheder på følgende forretningsområder:

  • Digitale tjenester (DIG) ca. 150 mio. kr.
  • Blanke medier (BME) ca. 5 mio. kr. 
  • Tv til offentlig visning (TVO) ca. 4,5 mio. kr. 
  • Udland (flere royaltyår)

Udbetalingsbeløbene er inklusiv en refordeling af forældede midler. Forældede midler er rettighedsindtægter, som det ikke har været muligt at udbetale inden for fristen på 3 år, og som tillægges det aktuelle års fordelingsbeløb og derigennem refordeles.

I december foretager PRD også udbetaling fra udlandet for flere royaltyår samt opfølgende udbetalinger for tidligere royaltyår. Der foretages opfølgende udbetalinger for royaltyårene 2016-2018 på de primære områder retransmission basis og retransmission kommerciel og på området for digitale tjenester vedrørende 2016-2017.

Producenter og indehavere af producentrettigheder, der modtager udbetaling, modtager samtidig information om udbetalingsdetaljerne pr. mail fra Registrering Danmark (REDK) på vegne af PRD. Grundlaget for fordelingen er tilgængeligt via MitPRD.

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende udbetalingen rettes til Henriette E. Houlind hek@redk.dk / 42609627 og Maja Strandlod mas@redk.dk / 42704458.

Næstkommende udbetaling
I marts 2020 foretager PRD opfølgende udbetalinger på tværs af alle forretningsområder for tidligere år med undtagelse af rettighedsindtægter fra udlandet. 

Læs om udbetaling generelt

Nyheder

Nyhedsliste