Udbetaling af 2016-midler i december

I december 2017 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender.

Rettighederne til de forskellige udbetalingsområder skal indtil videre bekræftes på samme måde som tidligere via mail eller login på cab.dkfilmkopi.dk og filmret.dk.

Det samlede beløb til fordeling i december forventes at være cirka 150 mio. kr.

Udbetalingerne finder sted i perioden 1.-15. december. Samtidig med den primære udbetaling for 2016 foretages der opfølgende udbetalinger for royaltyårene 2014-2015. 

Udbetalingsområder

 • Anden del Kabel (tidl. CAB) 2016
 • Anden del Mellemgruppe (tidl. Filmret) 2016
 • Blankbånd (tidl. Filmkopi) 2016
 • AVU 2016
  Kopiering af tv-udsendelser til brug i undervisningssammenhæng
 • FIU 2016
  Brug af spillefilm i undervisningen
 • SFF 2016
  Indtægter fra digitale tjenester som Start Forfra og Catch-Up
 • Arkiv 2015-2016
 • Tv til offentlig visning 2015-2016
 • Danske produktioner vist udlandet

Flere aftaler er nu på plads
Den endelige aftale om fordelingen af indtægterne for digitale tjenester så som Start forfra og Catch up er nu kommet på plads. Aftalen betyder, at der i december er omkring 80 mio. kr. til fordeling blandt danske og udenlandske producenter på dette område.

I december udbetales for Arkiv - DR’s brug af eksterne arkiv produktioner. Der er tale om en mindre udbetaling, som nu kan udbetales, da aftalen om den endelige fordeling faldt på plads i løbet af sommeren 2017.

Som noget nyt udbetales der for TV til offentlig visning - brug af tv-indhold på restauranter, barer og lignende. Det har ikke tidligere været muligt at udbetale på dette område, da der har været forhandlinger i gang vedrørende den endelige fordeling mellem rettighedshaverne.

Nyheder

Nyhedsliste