Sammenlægning af PRD, Filmret og REDK 1. januar 2021

1. januar 2021 vil der ske en sammenlægning af Producent Rettigheder Danmark (PRD), Filmret ApS og Registrering Danmark ApS (REDK).

Sammenlægningen betyder, at det fra 1. januar 2021 alene er foreningen Producent Rettigheder Danmark, som vil forestå alle dele af den kollektive forvaltning for indehavere af producentrettigheder.  

Beslutningen om sammenlægningen er først og fremmest taget af bestyrelsen i Producent Rettigheder Danmark, og dernæst ledelsen i Filmret og ledelsen- og bestyrelsen i Registrering Danmark.

Formålet med sammenlægningen er at forbedre gennemsigtigheden over for alle rettighedshavere og samarbejdspartnere samt forenkle administrationen og interne procedurer.

Alle medarbejdere i henholdsvis Filmret og Registrering Danmark flyttes til Producent Rettigheder Danmark fra og med 1. januar 2021.

Den nuværende bestyrelse i Producent Rettigheder Danmark vil fortsætte under den nye struktur, og generalforsamlingen i Producent Rettigheder Danmark vil være foreningens øverste myndighed.

Har du spørgsmål til sammenlægningen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Nyheder