PRD's kollektive midler 2018

PRD's bestyrelsesudvalg har nu behandlet alle ansøgninger til de kollektive midler med ansøgningsfrist 1. maj 2018. Der var omkring 1.3 mio. kr. til fordeling, og udvalget har imødekommet ansøgninger for i alt 612.500 kr.

Udvalget har besluttet at gennemføre en ekstraordinær ansøgningsrunde, hvor der kan søges om støtte fra de resterende midler. Det er samtidig besluttet, at ansøgningsrunden målrettes de private danske uddannelsesinstitutioner med fokus på producer- og produktionsuddannelser.

Ansøgninger til den ekstraordinære ansøgningsrunde er underkastet samme krav om kvalitet og brancherelevans, som alle andre ansøgninger, og der gives ikke garanti for bevilling. Med henblik på at få afsluttet fordelingen af PRD's kollektive midler inden sommerferien, er fristen allerede den 26. juni 2018. Alle ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning senest 1. juli 2018.

Ansøg om PRD’s kollektive midler ved den ekstraordinære fordelingsrunde ved at indsende udfyldt ansøgningsskema (hent skema) samt relevante bilag i pdf-format til info@producentrettigheder.dk senest tirsdag den 26. juni 2018 kl. 16.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om PRD's kollektive midler

Nyheder

Nyhedsliste