PRD ordinær generalforsamling afholdt 28. april 2022

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022, hvor bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer deltog. Der var både digital og fysisk deltagelse til årets generalforsamling. Forud for generalforsamlingen havde de digitalt tilmeldte medlemmer stemt ved digital afstemning. De fysisk fremmødte kunne stemme på dagen.

Deloitte partner Christian Sanderhage gennemgik årsrapporten for 2021. Både årsrapporten samt gennemsigtighedsrapporten for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen. Se foreningens rapporter.

Indstillinger til foreningens generelle politikker samt anvendelse af ufordelbare midler er ligeledes blevet godkendt. Se foreningens generelle politikker.

Der var valg til bestyrelsen og Anders Kjærhauge, Helle Faber, Jørgen Ramskov, Mads Ulrick Holmstrup og Malene Stub genopstillede og blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år. Anders Kjærhauge blev genvalgt som formand ved bestyrelsens konstituering, og Mads Kierkegaard Jørgensen blev genvalgt som næstformand.

PRD bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa (genvalgt)
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S
 • Chris Didrik Nørgaard, Respirator A/S
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS (genvalgt)
 • Jane Saunders, MPAA
 • Jens Villebro, STV Production A/S
 • Jørgen Ramskov, Producentforeningen (genvalgt)
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S (genvalgt)
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS (genvalgt)
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA

Bestyrelsens ene suppleant blev valgt på baggrund af stemmevægt, og det blev Lau Rabjerg-Eriksen, Laud People ApS. Suppleanter vælges for en periode på et år.

Indstillingen til bestyrelseshonorar godkendt, og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for PRD.

Der var ikke andre forslag fra bestyrelsen eller forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen i år.

Generalforsamlingsreferat og indstillinger findes tilgængeligt for foreningens medlemmer og øvrige rettighedshavere via PRD login.

Nyheder