PRD generalforsamling afholdt 30. april 2020

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte digital generalforsamling torsdag den 30. april 2020, hvor bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer deltog. Forud for generalforsamlingen havde foreningens medlemmer stemt ved digital afstemning.

Deloitte partner Christian Sanderhage gennemgik årsrapporten for 2019. Både årsrapporten samt gennemsigtighedsrapporten for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen. Se foreningens rapporter.

Indstillinger til foreningens generelle politikker samt anvendelse af ufordelbare midler er ligeledes blevet godkendt. Se foreningens generelle politikker.

Ved kampvalg blev Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen og nyopstillet kandidat, valgt ind i bestyrelsen. Derudover blev fire bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgt. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år. Anders Kjærhauge blev genvalgt som formand ved bestyrelsens konstituering, og Mads Kierkegaard Jørgensen blev genvalgt som næstformand.

PRD bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa (genvalgt)
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S
 • Charlotte Borg, Nordisk Film TV A/S
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS (genvalgt)
 • Jørgen Ramskov, Producentforeningen (nyvalgt)
 • Jane Saunders, MPAA
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S (genvalgt)
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS (genvalgt)
 • Mikkel Maltha, selvstændig jurist og konsulent
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA

Bestyrelsens to suppleanter blev valgt på baggrund af stemmevægt, og det blev henholdsvis Jens Villebro, STV Production A/S og Nanna Hummelmose, Miso Film ApS. Suppleanter vælges for en periode på et år.

Ved den digitale afstemning blev indstillingen til bestyrelseshonorar godkendt. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for PRD, og bestyrelsen blev bemyndiget til snarest at vælge to kritiske revisorer med mulighed for kun at udpege en kritisk revisor.

Bestyrelsesberetning, referat og indstillinger findes tilgængeligt for foreningens medlemmer og øvrige rettighedshavere via PRD login medio maj 2020.

Nyheder