PRD generalforsamling afholdt 30. april 2019

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte generalforsamling tirsdag den 30. april 2019. På generalforsamlingen deltog bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer.

Bestyrelsesformand Klaus Hansen og direktør i Filmret ApS Anne Sophie G. Schrøder aflagde i fællesskab årsberetning for PRD med fokus på øget effektivitet, dataregistrering, producenternes rettighedsposition samt forhandlinger om fordeling af indtægter.

Deloitte partner Christian Sanderhage gennemgik PRD's årsrapport for 2018, og regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte ligeledes PRD's gennemsigtighedsrapport for 2018. Se foreningens rapporter.

Generalforsamlingen godkendte indstillinger til foreningens generelle politikker samt politik for anvendelse af ufordelbare midler. Se foreningens generelle politikker.

Ved fredsvalg blev to bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgt samt to nye kandidater valgt ind i bestyrelsen. Anders Kjærhauge blev ved bestyrelsens konstituering valgt som ny formand, og Mads Kierkegaard Jørgensen blev genvalgt som næstformand.

PRD bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S (genvalgt)
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S (genvalgt)
 • Charlotte Borg, Nordisk Film TV A/S (nyvalgt)
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS
 • Jane Saunders, MPAA
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS
 • Mikkel Maltha, selvstændig jurist og konsulent samt medejer af Zentropa Music ApS (nyvalgt)
 • Nanna Hummelmose, Miso Film ApS
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA

Der var ikke kandidater til suppleantrollen, hvorfor der ikke p.t. er suppleanter i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer som indstillet. Da der ikke var modtaget forslag til kritiske revisorer, bemyndigede generalforsamlingen for perioden bestyrelsen til at vælge to kritiske revisorer snarest muligt samt godkendte muligheden for kun at udpege en kritisk revisor. Der var opbakning til at lade den nuværende kritiske revisor Morten Anker Nielsen fortsætte yderligere en periode. 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for PRD.

Bestyrelsesberetning, referat og indstillinger findes tilgængeligt for medlemmer og øvrige rettighedshavere via PRD login medio maj 2019.

Nyheder

Nyhedsliste

Login