PRD generalforsamling afholdt 29. april 2021

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte generalforsamling torsdag den 29. april 2021, hvor bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer deltog digitalt. Forud for generalforsamlingen havde foreningens medlemmer stemt ved digital afstemning.

Deloitte partner Christian Sanderhage gennemgik årsrapporten for 2020. Både årsrapporten samt gennemsigtighedsrapporten for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen. Se foreningens rapporter.

Indstillinger til foreningens generelle politikker samt anvendelse af ufordelbare midler er ligeledes blevet godkendt. Se foreningens generelle politikker.

Chris Didrik Nørgaard, Respirator A/S, blev valgt ind i bestyrelsen, ligesom tidligere suppleant Jens Villebro, STV Production A/S, også blev valgt ind i bestyrelsen. Derudover blev de to bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgt. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år. Anders Kjærhauge blev genvalgt som formand ved bestyrelsens konstituering, og Mads Kierkegaard Jørgensen blev genvalgt som næstformand.

PRD bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S (genvalgt)
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S (genvalgt)
 • Chris Didrik Nørgaard, Respirator A/S (nyvalgt)
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS
 • Jane Saunders, MPAA
 • Jens Villebro, STV Production A/S (nyvalgt)
 • Jørgen Ramskov, Producentforeningen
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA

Bestyrelsens ene suppleant blev valgt på baggrund af stemmevægt, og det blev Lau Rabjerg-Eriksen, Laud People ApS. Suppleanter vælges for en periode på et år.

Ved den digitale afstemning blev indstillingen til bestyrelseshonorar godkendt, og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for PRD.

Der var ikke andre forslag fra bestyrelsen eller forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen i år.

Generalforsamlingsreferat og indstillinger findes tilgængeligt for foreningens medlemmer og øvrige rettighedshavere via PRD login medio maj 2021.

Nyheder