PRD generalforsamling 30. april 2020 kl. 15-17

Producent Rettigheder Danmark (PRD) inviterer til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2020 kl. 15-17 på foreningens adresse Bernhard Bangs Allé 29 på Frederiksberg. Vi følger udviklingen vedrørende COVID-19 tæt, og såfremt det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen på adressen, vil generalforsamlingen blive gennemført elektronisk ved videokonference.

På generalforsamlingen er det kun tilmeldte medlemmer, der kan deltage og stemme. Er man forhindret i at deltage, eller afholdes generalforsamlingen ved videokonference, kan man stemme ved digital afstemning til og med den 23. april 2020. 

Har du som medlem ikke modtaget invitationen til generalforsamling, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. PRD årsrapport 2019 og bestyrelsesberetning til godkendelse
 3. Filmret ApS årsrapport 2019 til orientering
 4. Budget 2020 til orientering
 5. Eventuelle vedtægtsændringer
 6. Beslutning om generel politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 7. Beslutning om generel politik for anvendelse af ufordelbare midler
 8. Beslutning om generel investeringspolitik
 9. Beslutning om generel politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 10. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 11. Godkendelse af PRD gennemsigtighedsrapport 2019
 12. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år
 13. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 14. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 15. Valg af 2 kritiske revisorer
 16. Valg af foreningens revisor
 17. Forslag fra medlemmer
 18. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes §9 og §10.

Nyheder