PRD generalforsamling 30. april 2019 kl. 14-17

Producent Rettigheder Danmark (PRD) inviterer til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 14-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29 st., 2000 Frederiksberg.

På generalforsamlingen er det kun tilmeldte medlemmer, der kan deltage og stemme. Er man som medlem forhindret i at deltage, kan man stemme ved digital afstemning til og med den 23. april 2019.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. PRD årsrapport 2018 til godkendelse og bestyrelsesberetning
 3. Filmret ApS årsrapport 2018 til orientering
 4. Budget 2019 til orientering
 5. Eventuelle vedtægtsændringer
 6. Beslutning om generel politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 7. Beslutning om generel politik for anvendelse af ufordelbare midler
 8. Beslutning om generel investeringspolitik
 9. Beslutning om generel politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 10. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 11. Godkendelse af PRD gennemsigtighedsrapport 2018
 12. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år
 13. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 14. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 15. Valg af 2 kritiske revisorer
 16. Valg af foreningens revisor
 17. Forslag fra medlemmer
 18. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes §9 og §10.

Har du som medlem ikke modtaget en invitation til generalforsamlingen, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Nyheder

Nyhedsliste