PRD generalforsamling 29. april 2021 kl. 9

Producent Rettigheder Danmark (PRD) inviterer til ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2021 kl. 9-12. Generalforsamlingen afholdes kun digitalt, og alle tilmeldte medlemmer og fuldmagtshavere modtager et deltagerlink på mail. 

Vær opmærksom på at det i år på grund af den digitale afholdelse kun er muligt at stemme digitalt ved senest den 22. april at indsende udfyldt og underskrevet stemmeseddel. Det vil ikke være muligt at stemme på dagen for generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af PRD årsregnskab 2020 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af Filmret ApS årsregnskab 2020 til orientering
 5. Godkendelse af PRD gennemsigtighedsrapport 2020
 6. Fremlæggelse af budget til orientering
 7. Eventuelle vedtægtsændringer
 8. Beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 9. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
 10. Beslutning om den generelle investeringspolitik
 11. Beslutning om den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 12. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 13. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 14. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 15. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 16. Valg af foreningens revisor
 17. Andre forslag fra bestyrelsen
 18. Forslag fra medlemmerne
 19. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes pkt. 9.12 - 9.14.

Deltagelse på generalforsamlingen
Det er kun medlemmer og eventuelle fuldmagtshavere, der kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Har du som medlem ikke modtaget invitationen til generalforsamling, eller er dit selskab (du) ikke medlem og har du spørgsmål til medlemskab, er du velkommen til at kontakte os.

Nyheder