PRD generalforsamling 2023

Forslag og indstillinger modtages senest 15. marts

Torsdag den 27. april 2023 kl. 9-11 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer.

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen, er onsdag den 15. marts 2023. 

Forslag og indstilling af kandidater sendes til info@producentrettigheder.dk

På generalforsamlingen er fire bestyrelsesmedlemmer på valg samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, og suppleanter vælges for et år.

Kun PRD medlemmer kan indstille en eller flere kandidater til bestyrelsen. Læs om medlemskab

Valgbar til bestyrelsen er både indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner og eksterne repræsentanter for disse rettighedshavere. Eksterne repræsentanter kan fx være en advokat, revisor, en repræsentant fra en rettighedshavers brancheforening eller lignende.

PRD's bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S (på valg)
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S (på valg)
 • Chris Didrik Nørgaard, Respirator A/S (på valg)
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS
 • Jane Saunders, MPA
 • Jens Villebro, STV Production A/S (på valg)
 • Jørgen Ramskov, Producentforeningen
 • Mads Ulrick Holmstrup
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA
 • Suppleant Lau Rabjerg-Eriksen, Laud People ApS (på valg)

Forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen, sendes til info@producentrettigheder.dk senest onsdag den 15. marts 2022.

Invitation
Invitationen til generalforsamlingen sendes i slutningen af marts til foreningens medlemmer. Kandidater på valg til bestyrelsen samt indkomne forslag til beslutning vil fremgå af invitationen. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen eller medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte os.

Nyheder