PRD generalforsamling 2021

Forslag og indstillinger modtages senest 15. marts

Torsdag den 29. april 2021 kl. 9-12 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer. 

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen, er mandag den 15. marts 2021.

På generalforsamlingen er fire bestyrelsesmedlemmer på valg samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, og suppleanter vælges for et år.

Kun PRD medlemmer kan indstille en eller flere kandidater til bestyrelsen. Læs om medlemskab

Valgbar til bestyrelsen er både indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner og eksterne repræsentanter for disse rettighedshavere. Eksterne repræsentanter kan fx være en advokat, revisor, en repræsentant fra en rettighedshavers brancheforening eller lignende.

PRD's bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S (på valg)
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S (på valg)
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS
 • Jørgen Ramskov, Producentforeningen
 • Jane Saunders, MPAA
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS
 • Mikkel Maltha, jurist og konsulent samt medejer af Zentropa Music ApS (på valg)
 • Nanna Hummelmose, Miso Film ApS (på valg)
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA
 • Suppleant Jens Villebro, STV Production A/S (på valg) 

Forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen, sendes til info@producentrettigheder.dk senest mandag den 15. marts 2021.

Invitation
Invitationen til generalforsamlingen sendes i starten af april til foreningens medlemmer. Kandidater på valg til bestyrelsen samt indkomne forslag til beslutning vil fremgå af invitationen. Pga. Covid-19 vil vi først ved udsendelse af invitationen give besked, om generalforsamlingen afholdes på vores adresse Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg og/eller digitalt.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen eller medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte os.

Nyheder