PRD generalforsamling 2020

Forslag og indstillinger modtages senest 15. marts

Torsdag den 30. april 2020 kl. 15-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritisk revisor, er søndag den 15. marts 2020.

På generalforsamlingen er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Eventuelt vælges to suppleanter for et år.

Kun PRD medlemmer kan indstille en eller flere kandidater til bestyrelsen. Læs om medlemskab

Valgbar til bestyrelsen er både indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner og eksterne repræsentanter for disse rettighedshavere. Eksterne repræsentanter kan fx være en advokat, revisor, en repræsentant fra en rettighedshavers brancheforening eller lignende.

PRD's bestyrelse

 • Formand Anders Kjærhauge, Zentropa (på valg)
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S
 • Charlotte Borg, COO/Vicedirektør, Nordisk Film TV A/S
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS (på valg)
 • Jane Saunders, MPAA
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S (på valg)
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS (på valg)
 • Mikkel Maltha, jurist og konsulent samt medejer af Zentropa Music ApS
 • Nanna Hummelmose, Miso Film ApS (på valg)
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Tom de Lange, AGICOA

Forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritisk revisor, sendes til info@producentrettigheder.dk senest søndag den 15. marts 2020.

Invitation
Invitationen til generalforsamling sendes i starten af april sammen med årsrapport og indkomne forslag til beslutning. Det vil af invitationen også endeligt fremgå, hvilke kandidater der er på valg til bestyrelsen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen eller medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte os.

Nyheder

Nyhedsliste