PRD generalforsamling 2019

Forslag indsendes senest 15. marts

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 14-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritiske revisorer er fredag den 15. marts 2019.

På generalforsamlingen er 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Suppleanter vælges for et år.

Kun PRD medlemmer kan indstille en eller flere kandidater til bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er både indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner og eksterne repræsentanter for disse rettighedshavere. Eksterne repræsentanter kan fx være en advokat, revisor, en repræsentant fra en rettighedshavers brancheforening eller lignende.

PRD's bestyrelse

 • Formand Klaus Hansen, tidl. Producentforeningen (på valg)
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S (på valg)
 • Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S (på valg)
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS
 • Jane Saunders, MPAA
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS
 • Nanna Hummelmose, Miso Film ApS
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Søren E. Jakobsen, SEJ Consult (på valg)
 • Tom de Lange, AGICOA
 • Suppleant René Szczyrbak, STV Production A/S (på valg)

Forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritiske revisorer (se kommissorium) sendes til info@producentrettigheder.dk senest fredag den 15. marts 2019.

Invitation
Invitationen til generalforsamling sendes ultimo marts sammen med årsrapport og indkomne forslag til beslutning. Det vil af invitationen også endeligt fremgå, hvilke kandidater der er på valg til bestyrelsen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen eller medlemskab, er du altid velkommen til at skrive til info@producentrettigheder.dk eller kontakte os i administrationen.

Nyheder

Nyhedsliste