PRD generalforsamling 2018

Forslag indsendes senest 15. marts

Mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi.

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritiske revisorer er torsdag den 15. marts 2018.

På generalforsamlingen er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg. Et bestyrelsesmedlem vælges for to år. Suppleanter vælges for et år.

Som medlem af PRD kan man opstille en eller flere kandidater til bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er både indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner og eksterne repræsentanter for disse rettighedshavere. Eksterne repræsentanter kan fx være en advokat, revisor, en repræsentant fra en rettighedshavers brancheforening eller lignende.

PRD's bestyrelse

 • Formand Klaus Hansen, Producentforeningen
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Anders Kjærhauge, Zentropa (på valg)
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S
 • Jane Saunders, MPAA
 • Lau Rabjerg-Eriksen, Nordisk Film TV A/S, Banijay
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S (på valg)
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS (på valg)
 • René Szczyrbak, STV Production A/S (på valg)
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Søren E. Jakobsen, SEJ Consult (på valg)
 • Tom de Lange, AGICOA
 • Suppleant Helle Faber, Made in Copenhagen ApS (på valg)
 • Suppleant Nanna Hummelmose, Miso Film ApS (på valg)

Forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritiske revisorer sendes til kontakt@filmret.dk senest torsdag den 15. marts 2018.

Invitation
Invitationen til generalforsamling sendes ultimo marts sammen med årsrapport og indkomne forslag til beslutning. Det vil af denne invitation også fremgå, hvilke kandidater der er på valg til bestyrelsen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen eller medlemskab, er du altid velkommen til at skrive til kontakt@filmret.dk eller kontakte os i administrationen.


INDSEND SENEST 15. MARTS | Forslag til generalforsamlingen
INDSEND SENEST 15. MARTS | Indstilling af kandidater til bestyrelsen

Nyheder

Nyhedsliste