PRD ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2020 kl. 15

Bestyrelsen i Producent Rettigheder Danmark (PRD) indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. oktober 2020 kl. 15-16 på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

På den ekstraordinære generalforsamling er det kun tilmeldte medlemmer, der kan deltage og stemme. Er man som medlem forhindret i at deltage, kan man stemme ved digital afstemning til og med den 12. oktober 2020.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beslutning om vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes §9 og §10.

Har du som medlem ikke modtaget en invitation til den ekstraordinære generalforsamling, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Nyheder