PRD ekstraordinær generalforsamling 17. november 2020 kl. 15

Producent Rettigheder Danmark (PRD) indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. november 2020 kl. 15, hvor der skal træffes endelig beslutning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

generalforsamlingen den 19. oktober blev der stemt for de foreslåede vedtægtsændringer, men da tre fjerdedele af foreningens medlemmer ikke var til stede, sådan som det kræves i henhold til foreningens vedtægter for endeligt at kunne foretage vedtægtsændringer, indkaldes der til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen den 17. november afholdes elektronisk, og der kan derfor kun stemmes digitalt. Fristen for både tilmelding og digital afstemning er 10. november.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beslutning om vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes §9 og §10.

Har du som medlem ikke modtaget en invitation til den ekstraordinære generalforsamling, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Nyheder