Konstitueret direktør i Filmret 1. august 2020

Filmrets ekstraordinære generalforsamling udpegede den 18. juni 2020 konstitueret direktør Jørgen Ramskov fra og med den 1. august 2020. Filmret administrerer den kollektive forvaltning i Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Som konstitueret direktør vil Jørgen være ansvarlig for den daglige ledelse i Filmret i perioden indtil en ny direktør er på plads som erstatning for direktør gennem 5 år Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

Jørgen er også direktør i Producentforeningen, næstformand i Copydan Verdens TV og nyvalgt bestyrelsesmedlem i PRD.

Nyheder