Kompensationsordning for privatkopiering moderniseret

Der er fra politisk side den 10. februar 2021 indgået en aftale om at modernisere den danske blankmedieordning. 

Blankmedieordningen sørger for, at rettighedshavere modtager kompensation for den lovlige privatkopiering, der finder sted i Danmark. Moderniseringen betyder, at ordningen fremover også vil inkludere lagringsmedier som smartphones, computere og tablets. 

Det samlede årlige kompensationsniveau forventes at blive på omkring 93 mio. kr. til fordeling blandt alle relevante rettighedshavergrupper, herunder producenterne. Tidligere har dette årlige beløb ligget på omkring 27 mio. kr.

For Producent Rettigheder Danmark vil den moderniserede ordning efter de gældende fordelingsregler betyde, at PRD via Copydan KulturPlus modtager rettighedsindtægter på yderligere 16 mio. kr. til fordeling blandt producenterne gennem området Blanke Medier.

For mere information se:

Nyheder