Invitation | Ekstraordinær generalforsamling i Producent Rettigheder Danmark den 28. september 2017

TILMELDINGSFRIST 21. SEPTEMBER 2017 KL. 15

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. september 2017 kl. 15-17 på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret.

Bemærk, at kun PRD medlemmer og inviterede rettighedshavere har mulighed for at deltage på generalforsamlingen. Som PRD medlem har man mulighed for at stemme på dagen for generalforsamlingen eller ved elektronisk afstemning senest 21. september kl. 15.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter
 3. Eventuelt

På generalforsamlingen skal der vælges 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Følgende kandidater er opstillet til valg til bestyrelsen. Såfremt der opstilles eksterne repræsentanter, eller såfremt kandidaten ikke er opstillet af det selskab, som kandidaten er tilknyttet, vil det fremgå nedenfor:

 • Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS (indstillet af Hansen & Pedersen film og fjernsyn ApS)
 • Jørgen Mortensen, ASA Film Production A/S
 • Kurt Andreasen (indstillet af Copyright Management)
 • Lars Fønss, Snowman Productions ApS
 • Lau Rabjerg-Eriksen, Nordisk Film TV A/S, Banijay
 • Mads Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S
 • Malene Stub, Warner Bros. International Television Production Danmark ApS
 • Morten Bøgenskjold, FDV (Foreningen af Danske Videodistributører) (indstillet af Mis. Label ApS)
 • Nanna Hummelmose, Miso Film ApS
 • Nina Crone, Crone Film A/S
 • Per Holst, Asta Film ApS
 • René Szczyrbak, STV Production A/S
 • Steen Gori, Nimbus Film ApS
 • Søren E. Jakobsen, SEJ Consult (indstillet af STV Production A/S)

Indstillet af Impact TV ApS, Mastiff A/S, Crone Film A/S, Nordisk Film A/S, Made in Copenhagen ApS, Hansen & Pedersen film og fjernsyn ApS:

 • Klaus Hansen, Producentforeningen
 • Jane Saunders, MPAA (Motion Picture Association of America)
 • Ronald Frohne, GWFF (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH)
 • Tom de Lange, AGICOA Alliance (Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles)

En uge forud for den ekstraordinære generalforsamling vil de inviterede deltagere kunne tilgå mere information om de enkelte kandidater.

Læs mere om stemmeregler og stemmevægtning i vedtægternes §9 og §10.

TILMELDING | PRD ekstraordinær generalforsamling: Send en mail med deltagernavn og selskab til kontakt@filmret.dk senest den 21. september kl. 15


Vigtig information vedrørende tilmelding og stemmeregler:

Tilmelding nødvendig Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er den 21. september 2017 kl. 15. Tilmelding sker ved at sende en mail til kontakt@filmret.dk med deltagernavn og selskab. Såfremt der ikke forudgående er sket tilmelding, herunder med angivelse af deltagernavne, vil det ikke være muligt at stemme på generalforsamlingen.

Repræsentation ved ekstern repræsentant Ønsker man som medlem at lade sig repræsentere ved en ekstern repræsentant (fx selskabets advokat), og skal den eksterne repræsentant stemme på vegne af selskabet, skal der i tilmeldingen stå: ”[Selskabets navn] repræsenteres ved [navn på ekstern repræsentant], som i medfør af nærværende tilmelding er berettiget til at stemme på vegne af [selskabet].”

Repræsentation ved fuldmagt til et andet medlem Ønsker man som medlem at lade sig repræsentere af et andet PRD medlem, skal en fuldmagt benyttes. Meddelelse om repræsentation ved fuldmagt skal sammen med navnet på fuldmægtigen gives senest ved tilmeldingsfristen. Såfremt fuldmagten ikke er PRD i hænde inden den angivne tidsfrist, vil det ikke være muligt at stemme på generalforsamlingen.

Mulighed for elektronisk afstemning Som medlem er der mulighed for at stemme elektronisk, hvis man ikke kan deltage på generalforsamlingen. Fristen for at stemme elektronisk er den 21. september 2017 kl. 15. Elektronisk afstemning sker ved at sende en mail til kontakt@filmret.dk med angivelse af op til 9 kandidater, som ønskes i bestyrelsen, jf. ovenstående liste. Husk samtidig at oplyse dit navn, selskab, selskabets adresse og cvr.nr. 

Nyheder

Nyhedsliste