Indstilling af kandidater til bestyrelsen i Producent Rettigheder Danmark

FRIST 25. AUGUST 2017 KL. 12

Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 28. september kl. 15-17 afholdes første ekstraordinære generalforsamling i Producent Rettigheder Danmark (PRD). På generalforsamlingen skal der vælges en ny bestyrelse.

PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. Medlemskab er automatisk overført fra de tre foreninger til PRD.

Som medlem af PRD kan man stille med en kandidat til bestyrelsen. Man kan derudover indstille eksterne kandidater til bestyrelsen i PRD. Det er således muligt at indstille flere kandidater.

Valgbar til bestyrelsen er både indehavere af rettigheder til tv- og filmproduktioner samt eksterne repræsentanter for disse rettighedshavere. Eksterne repræsentanter kan fx være en advokat, revisor, en repræsentant fra en rettighedshavers brancheforening eller lignende.

Send en mail til kontakt@filmret.dk for at indstille en eller flere kandidater til bestyrelsen i Producent Rettigheder Danmark (PRD)

Valg af bestyrelse
Der skal vælges 9 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 28. september.

Et bestyrelsesmedlem vælges ifølge vedtægterne for 2 år, men da der denne gang er tale om en første, ekstraordinær generalforsamling, vil 5 bestyrelsesmedlemmer blive valgt for 7 måneder (indtil den ordinære generalforsamling ultimo april 2018), og 4 bestyrelsesmedlemmer vil blive valgt for 1 år og 7 måneder. Perioden et valgt bestyrelsesmedlem vælges for vil blive afgjort ved lodtrækning.

Frist 25. august kl. 12
Fristen for indstilling af kandidater er fredag den 25. august kl. 12.

Invitationen til den ekstraordinære generalforsamling sendes 4 uger før generalforsamlingen ultimo august sammen med en oversigt over alle kandidater.

Nyheder

Nyhedsliste