Gennemsigtighedsrapport 2016

Producent Rettigheder Danmark har netop offentliggjort sin gennemsigtighedsrapport, der redegør for aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2016 i foreningerne CAB, Filmret og Filmkopi. PRD er afsender af rapporten, idet de tre foreninger i 2017 er fusioneret og har ændret navn til Producent Rettigheder Danmark (PRD).

I foråret 2016 blev der vedtaget en Lov om kollektiv forvaltning. Loven stiller en række krav til den måde, kollektive forvaltningsorganisationer forvalter rettigheder på, og et af kravene i loven er, at der skal afgives en årlig gennemsigtighedsrapport, som bl.a. skal indeholde årsregnskab, aktivitetsrapport og beskrivelse af juridisk struktur, ligesom der skal afgives en række finansielle oplysninger – alt sammen med henblik på at give rettighedshavere og offentlighed bedre indsigt i den kollektive forvaltnings virksomhed.

Gennemsigtighedsrapporten for 2016 findes under Gennemsigtighedsrapporter.

Se også Årsrapporter for 2016.

Nyheder

Nyhedsliste