Nyheder

 • Udbetaling i marts 2018

  28. februar 2018

  I perioden 5.-15. marts 2018 foretager Producent Rettigheder Danmark (PRD) en mindre opfølgende udbetaling på tværs af alle forretningsområder for tidligere år. Vær opmærksom på forretningsområdernes nye navne fremadrettet. Ved marts udbetalingen skal PRD medlemmer og inderhavere af producentrettigheder ikke bekræfte deres rettigheder, da rettighederne typisk tidligere er bekræftet.

 • PRD generalforsamling 2018 Forslag indsendes senest 15. marts

  1. februar 2018

  Mandag den 30. april 2018 kl. 14-17 afholder Producent Rettigheder Danmark (PRD) ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer på adressen Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg. Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, herunder indstilling af kandidater til bestyrelsen og kritiske revisorer er torsdag den 15. marts 2018.

 • Udbetaling af 2016-midler i december

  1. november 2017

  I december 2017 udbetaler Producent Rettigheder Danmark (PRD) for royaltyåret 2016 til producenter og indehavere af producentrettigheder. PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Rettighederne til de forskellige udbetalingsområder skal indtil videre bekræftes på samme måde som tidligere via mail eller login på cab.dk, filmkopi.dk og filmret.dk. Det samlede beløb til fordeling i december forventes at være cirka 150 mio. kr.

 • Ny bestyrelse i Producent Rettigheder Danmark (PRD)

  29. september 2017

  Torsdag den 28. september 2017 afholdt foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD) ekstraordinær generalforsamling. Det primære punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efterfølgende, hvor formand og næstformand blev valgt.

 • Udbetaling i september 2017

  4. september 2017

  I september 2017 gennemføres en mindre efterudlodning i foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). PRD er en fusion af foreningerne CAB, Filmkopi og Filmret - og derfor den nye afsender. Alle udbetalinger sker på samme grundlag som før fusionen, og forretningsområderne er de samme. Efterudlodningen i september følger primært op på juni måneds deludlodning for royaltyåret 2016. Som sædvanlig foretages der en generel efterudlodning for tidligere royaltyår.