Ændring af PRD udbetalingskanaler i 2018 og 2019

I Producent Rettigheder Danmark (PRD) er der truffet beslutninger, som har betydning for hvilke tv-kanaler der fremadrettet er udbetalingskanaler ved retransmission af flow-tv; ændringerne har betydning for PRD’s udbetaling til medlemmer og øvrige indehavere af producentrettigheder.

Bestyrelsen i PRD har besluttet, at en tv-kanal skal have en markedsdækning på 1,5 % eller mere to år i træk for at være en udbetalingskanal ved retransmission af flow-tv. Det kan oplyses, at sammenlignelige udenlandske forvaltningsselskaber opererer med et tilsvarende objektivt princip. 

En konsekvens af beslutningen er, at kanalerne TV3+TV3 PulsDR3 og DR Ramasjang fremadrettet vil være udbetalingskanaler ved retransmission af flow-tv, da disse kanaler har en markedsdækning på mere end 1,5 %. Udbetaling for disse kanaler vil ske første gang i 2019 på baggrund af rettighedsåret 2018.

Det er samtidig en konsekvens af beslutningen, at der fra og med 2020 ikke vil være udbetaling for retransmission af flow-tv for TV2 Fri og DK4, i det de to tv-kanaler gennem flere år begge har haft og fortsat har en markedsdækning på mindre end 1,5 %, og registrering af flow-tv på disse to kanaler dermed ophører pr. 31. december 2018. Opnår kanalerne fremadrettet og to år i træk en markedsdækning på 1,5 % eller højere, vil de igen kvalificeres som udbetalingskanaler.

Beslutningen ændrer ikke på, at der fremadrettet fortsat vil være udbetaling for digitale tjenester (tidligere Start Forfra) på de omtalte kanaler.

Har du spørgsmål til beslutningen og konsekvenserne heraf, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om forretningsområder & fordelingsregler

Nyheder

Nyhedsliste